APKHACKED ΑΣΦΑΛΙΣΗ
0

Γιατί η ασφάλιση γενικής ευθύνης για επιχειρήσεις είναι απαραίτητη

Γιατί η ασφάλιση γενικής ευθύνης για επιχειρήσεις είναι απαραίτητη

 Οι επιχειρήσεις είναι πιο επιρρεπείς σε νομικά προβλήματα – τόσο το σοβαρό όσο και το επιπόλαιο είδος. Υπάρχουν πολλά απρόβλεπτα πράγματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να επενδύσετε σε μια καλή γενική ασφάλιση αστικής ευθύνης που μπορεί να καλύψει την επιχείρησή σας σε όλα αυτά τα νομικά προβλήματα χωρίς να σας προκαλέσει οικονομική απώλεια ή περιττά ζητήματα.

Μπορείτε να λάβετε ένα γενικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για όλα τα είδη επιχειρήσεων – είτε πρόκειται για κοινοτικό κατάστημα, μεγάλη εταιρεία ή ακόμα και για μια διαδικτυακή επιχείρηση. Όταν ξεκινάτε ένα εγχείρημα, είστε υπεύθυνοι για τα κέρδη και οι υπάλληλοί σας εξαρτώνται από εσάς. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό για εσάς να έχετε την κατάλληλη προστασία της επιχείρησής σας όχι μόνο προς όφελός σας αλλά και για τους ανθρώπους που βασίζονται σε εσάς για εισόδημα για να στηρίξουν τις οικογένειές τους.

Μια γενική ασφάλιση αστικής ευθύνης σας προστατεύει έτσι από απρόβλεπτα ελαττώματα που μπορεί να οδηγήσουν σε νομικές διαδικασίες. Για να διασφαλίσετε έγκαιρα οφέλη από το συμβόλαιό σας, πρέπει να διατηρήσετε όλα τα ασφαλιστικά έγγραφα σε ισχύ και θα πρέπει επίσης να κατανοήσετε πλήρως τα δικαιώματά σας βάσει της γενικής ασφάλισης αστικής ευθύνης.

Η λήψη μιας γενικής ασφάλισης αστικής ευθύνης μπορεί επίσης να είναι η νομική διάταξη σε πολλές πολιτείες για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας. Επομένως, πριν ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση, είναι σημαντικό να ελέγξετε με όλους τους τοπικούς νόμους για να δείτε ότι πληροίτε τους απαραίτητους όρους ασφάλισης. Αφού γίνει αυτό, μιλήστε με τον ασφαλιστικό πράκτορα μιας φημισμένης εταιρείας και αποκτήστε ένα παρατεταμένο γενικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που μπορεί να σας εξασφαλίσει καλή κάλυψη με χαμηλά ασφάλιστρα για το μέλλον.

Παρακάτω είναι η λίστα με τους πέντε κοινούς νομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις:

#1 Νομική δομή: Κατά τη σύσταση μιας επιχείρησης χρειάζεστε μια νομική δομή που να περιλαμβάνει ποικίλες επιλογές. Κάθε επιλογή της νομικής δομής ποικίλλει όσον αφορά τη φορολογία, την τεκμηρίωση, την ευθύνη κ.λπ. Επιπλέον, η νομική δομή μιας επιχείρησης καθορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνονται οι αποφάσεις διαχείρισης και λειτουργίας.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα οφέλη και τα μειονεκτήματα κάθε νομικής επιλογής. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε τη δομή που έχετε επιλέξει. Οποιοδήποτε λάθος στη νομική δομή μπορεί να οδηγήσει σε νομικά προβλήματα.

#2 Εργατικό δίκαιο: Οι υποθέσεις εργατικού δικαίου που αφορούν άδικες αξιώσεις απόλυσης και διακρίσεων αυξάνονται. Αυτοί οι νόμοι είναι γενικοί, περίπλοκοι και αλλάζουν συχνά. Επομένως, για να σας γλιτώσουν από περιττές παζαρίες, είναι σημαντικό να γνωρίζετε και να κατανοείτε τους κινδύνους της κοινής εργατικής νομοθεσίας και να έχετε ένα πλήρες εγχειρίδιο εργαζομένων που ακολουθείται ευσυνείδητα από τη διοίκηση.

#3 Νόμοι για την ασφάλεια: Για να αυξήσετε το κεφάλαιο για την επιχείρησή σας, μπορείτε να πάρετε χρήματα από επενδυτές και σε αντάλλαγμα να λάβουν κάποιο είδος αξίωσης για την ιδιοκτησία ή τα κέρδη της εταιρείας σας. Οι κρατικές και οι κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά αυτή τη διαδικασία και όσοι δεν ακολουθήσουν τους νόμους περί κινητών αξιών θα πρέπει να πληρώσουν βαριές κυρώσεις.

#4 Κίνδυνοι εταιρικής σχέσης και διαδοχής: Οι επιχειρηματικές συνεργασίες είναι κοινές και το ίδιο συμβαίνει και με τις ιστορίες πολλών τέτοιων σχέσεων. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο θάνατος, η αναπηρία ή άλλες συνθήκες είναι σχεδόν αναπόφευκτες μακροπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για εσάς να προγραμματίζετε εκ των προτέρων κατά τη σύναψη μιας επιχειρηματικής συνεργασίας, ώστε να αποφύγετε μελλοντικούς κινδύνους.

#5 Κίνδυνος συμβολαίου: Τα συμβόλαια είναι θεμελιώδεις συμφωνίες που καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας σας και των συνεργατών, πελατών και προμηθευτών της κ.λπ. Είτε η εταιρεία σας περιγράφει τη σύμβαση είτε απλώς την εκτελεί, η μη γνώση, κατανόηση ή συμφωνία με τους όρους της σύμβασης μπορεί να οδηγήσει σε διαφωνίες ή ακόμα και άλλα οικονομικά προβλήματα.

Επιπλέον, η λειτουργία σε μια «επικοινωνιακή» συμφωνία χωρίς γραπτούς όρους μπορεί να οδηγήσει σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και δαπανηρές αγωγές. Η καλύτερη πρακτική είναι να ολοκληρώσετε όλες τις συμφωνίες σας γραπτώς πολύ νωρίτερα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.